Archiv‎ > ‎

Odborná konference „Edukácia v treťom veku“

Odborná konference s mezinárodní účastí „Edukácia v treťom veku“

 Dne 27.11.2014 se uskutečnila ve Školícím a kongresovém středisku Harmónia v Modre odborná konference s mezinárodní účastí „Edukácia v treťom veku“ jíž se zúčastnil na pozvání prezidentky AUTV na Slovensku PhDr. Nadeždy Hrapkobé, PhD. prezident AU3V doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. Pan prezident v úvodu pozdravil přítomné a informoval o činnosti české Asociace. S prezidentkou AUTV na Slovensku se pak domluvili na uspořádání společného zasedání předsednictev obou Asociací na jaře 2015.