O nás

AU3V je neziskové sdružení poskytovatelů vzdělávání starších dospělých  na univerzitní úrovni. V  současné době má  38 aktivních členů. Činnost AU3V řídí předsednictvo. 

Sekretariát  AU3V ČR sídlí v budově rektorátu  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G. Masaryka 5555,   760 01 Zlín.

Mezi hlavní úkoly patří:

  • zajišťovat institucionální podporu aktivit U3V v rámci rozpočtu MŠMT ČR
  • rozvíjet mezinárodní kontakty AU3V
  • podporovat a iniciovat aktivity českých vysokých škol v oblasti vzdělávání starších dospělých formou Univerzit třetího věku  jako vysoce potřebnou a společensky prospěšnou činnost.

Podle Zákona o vysokých školách - č. 111/1998 Sb. a jeho dodatcích, označení "univerzita", popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní.