Dlouhodobý záměr

Valné shromáždění členů Asociace U3V na svém posledním zasedání projednalo a schválilo aktualizaci dlouhodobého záměru rozvoje seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice na roky 2016-2020.

Podřízené stránky (1): Dlouhodobý záměr AU3V ČR 2016-2020