Poslání a vize

Poslání AU3V

Asociace universit třetího věku České republiky sdružuje veřejné vysoké školy poskytující vzdělání pro posluchače jejich Universit třetího věku. Prostřednictvím tohoto studia je chce aktivizovat a udržovat kvalitu jejich života. Posláním Asociace je rovněž garance poskytovaného universitního vzdělávání na U3V. Přitom dbá i o etickou stránku tohoto vzdělávání.AU3V ČR reprezentuje U3V jak V ČR, tak i v zahraničí. Je partnerem v jednání o financování U3V.


Vize AU3V

Chceme se stát uznávanou autoritou poskytovatelů universitního vzdělávání posluchačů universit třetího věku a dbát na kvalitu značky U3V. Chceme neustále posilovat význam univerzit třetího věku v povědomí společnosti a prosazovat dostupnost universitního vzdělávání seniorů přispívající ke kvalitě jejich života.

Najdete i ZDE