Struktura

AU3V je neziskové sdružení zájemců o vzdělávání seniorů na univerzitní úrovni.

AU3V má v současné době 40 aktivních členů. Činnost AU3V řídí předsednictvo. 

Místem sekretariátu AU3V je Univerzitní centrum UTB, nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Valné shromáždění stanovilo pro následující období tyto hlavní úkoly:

  • zajistit institucionální podporu aktivit U3V v rámci rozpočtu MŠMT
  • dále rozvíjet mezinárodní kontakty AU3V
  • podporovat a iniciovat aktivity českých vysokých škol v oblasti vzdělávání seniorů jako vysoce potřebnou a společensky prospěšnou činnost