Valné shromáždění

Valné shromáždění 1. ledna 2017, DFJP UPCE v Pardubicích: Základní dokumenty
Valné shromáždění 2. záři 2016, FM VŠE v Jindřichově Hradci: Základní dokumenty