Valné shromáždění 29. 1. 2016

Valné shromáždění Asociace Univerzit třetího věku se konalo dne 29. ledna 2016. Místem jednání byl Profesní dům - sídlo MFF Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 25 v Praze 1.
Ċ
Jarmilka Spravce,
5. 5. 2016 8:48
Ċ
Jarmilka Spravce,
5. 5. 2016 8:46
Ċ
Jarmilka Spravce,
5. 5. 2016 8:44
Comments