Valné shromáždění leden 2015 Plzeň

Dne 21. ledna 2015 se konalo Valné shromáždění, které se uskutečnilo v  souladu s hl. VI., odst. 10 Stanov Asociace univerzit třetího věku České republiky.Valné shromáždění se uskutečnilo v prostorách Západočeské univerzity v Plzni s tímto programem:
1.    Zpráva prezidenta o činnosti za uplynulé období
2.    Zpráva Revizní komise o hospodaření Asociace za uplynulé období
3.    Návrh plánu činnosti Asociace na rok 2015
4.    Návrh rozpočtu na rok 2015
5.    Návrh výše členského příspěvku pro rok 2015
6.    Různé
7.    Závěr

 Předchozí den, 20. ledna 2015 se konal workshop, který se zbýval následujícími tématy:

Dlouhodobý záměr na léta 2016-2020
Virtuální forma vzdělávání starších dospělých
Jazykové kurzy na U3V