Předsednictvo

Prezident:      

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Viceprezident:

ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.

Tajemnice:

Ing. Mgr. Jarmila Hřebíčková

Členové:

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

 

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

 

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.

 

Mgr. Magdaléna Edlová, Dis.

 

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

 

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

 

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.


Revizní komise:

MVDr. Mirko Treu, CSc., předseda RK

Ing. Bc. Barbora Hašková

PaedDr. Alena Slámová