Informace k dotaci F

Přesné informace o dotaci ukazatele F najdete na www.msmt.cz (VŠ, financování VŠ, financování VŠ na daný rok,  Úplné znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám)

Žádost obsahuje přehledný seznam kurzů s ohodnocením ve studentohodinách, otevřených v akademickém roce -

Přílohu 1 (seznam kurzů podrobně) a Přílohu 2 (anotaci jednotlivých kurzů).

Všechny tyto dokumenty získáte z našeho info systému http://au3v.zcu.cz

Doporučuji data v IS pečlivě zkontrolovat.

Odesílatelem této žádosti je rektor Vaší školy.

Metodika vykazování výkonů univerzit třetího věku (schváleno VS v září 2015 v Mikulově):


IS AU3V v r. 2016 (pro žádost o příspěvek dle ukazatele F na r. 2017):
Dovolujeme si upozornit, že termín pro vložení dat do Informačního systému AU3V ČR je 31. října 2016.

Zadávání dat do IS: do 31.10.2016 (včetně, 1.11.2016 již nebude možné data vkládat), včetně koeficientů K3 a K4.

Do 10.11. 2016 vykoná předsednictvo kontrolu vložených dat.

Dne 11.11. 2016 se předsednictvo setká k poradě na VUT v Brně.

Do 15.11.2016 dostane každý člen zpětnou informaci a pokyn k odeslání oficiální žádosti na MŠMT.