Konference AU3V Mikulov

Na VS AU3V ČR 10. 9. 2015 v Mikulově byla schválena Metodika k zajištění kvality výuky v programech a kurzech University řetího věku.

Dokument schválený VS AU3V ČR dne 10. září 2015 v Mikulově jako návrh Dodatku č.2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování programů celoživotního vzdělávání seniorů. 


IS AU3V v r. 2016 (pro žádost o příspěvek dle ukazatele F na r. 2017):
Dovolujeme si upozornit, že termín pro vložení dat do Informačního systému AU3V ČR je 31. října 2016.